AVG Naleving & Opt-out gerichte reclame

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Houd u er rekening mee dat wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie in onze administratie te bewaren, zie ook ons Privacybeleid.

Het systeem dat wij gebruiken om te voldoen aan AVG / GDPR-naleving, verzamelt uw naam en/of e-mailadres en (eventueel) uw IP-adres om uw aanvraag te kunnen verwerken. Zie voor meer informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens ons privacybeleid.

Gebruik onderstaande formulier om uw verzoek in te dienen.Opt-out gerichte reclame

Zoals beschreven in ons Privacybeleid, verzamelen we persoonlijke informatie uit uw interacties met ons en onze website, onder andere via cookies en soortgelijke technologieën. We kunnen deze persoonlijke gegevens ook delen met derden, waaronder reclamepartners. We doen dit om u advertenties te tonen op andere websites die relevanter zijn voor uw interesses en om andere redenen die worden beschreven in ons privacybeleid.

Het delen van persoonlijke gegevens voor gerichte reclame op basis van uw interactie op verschillende websites kan worden beschouwd als "verkoop", "delen" of "gerichte reclame" onder bepaalde privacywetten. U heeft het recht om af te zien van deze activiteiten. Als u gebruik wilt maken van dit opt-out recht, volg dan de onderstaande instructies.